Skip to content
Menu

Vi är specialister på kommersiell tvistlösning

Vi är specialister på kommersiell tvistlösning

Vi arbetar med tvister inom rättsområdena avtalsrätt och köprätt samt entreprenad- och fastighetsrätt.

Vi har lång erfarenhet som ombud vid allmän domstol samt i svenska och internationella skiljeförfaranden. Vi anlitas ofta som skiljedomare.

StureLarsson

Sture larsson

Advokat, partner

Efter tings- och hovrättstjänstgöring advokat sedan 1977 med mångårig erfarenhet som partsombud och skiljeman. Har varit ledamot av styrelserna för Sveriges Advokatsamfund och Domstolsverket, vice ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd samt expert i statliga utredningar. Erhöll 2014 Advokatsamfundets pris för Framstående insatser inom advokatyrket.

HannaLarsson-profilbild-redigerad

Hanna larsson

Advokat, partner

Tingsmeriterad vid Stockholms tingsrätt efter juristutbildning vid Lunds universitet och vid Université Aix-Marseille III, Frankrike. Advokat sedan 2003 och har tidigare varit verksam bl.a. vid Advokatfirman Vinge. Mer än tjugo års erfarenhet av kommersiell tvistlösning. Företräder företag inför allmän domstol och i svenska och internationella skiljeförfaranden. Även verksam som skiljedomare.

Besöksadress och kontakt

Kungsgatan 8, Stockholm
070-985 09 40
 sl@advokatensturelarsson.se
Advokatfirman Sture Larsson AB
Box 190, 575 22 Eksjö  
Besöksadress: Kungsgatan 8 (KG10), Stockholm

Sture Larsson

070-985 09 40
sl@advokatensturelarsson.se

Advokatfirman Sture Larsson AB
Box 190, 575 22 Eksjö
Besöksadress: Kungsgatan 8 (KG10), Stockholm
073-364 70 00
 hl@advokatensturelarsson.se
Advokatfirman Sture Larsson AB
Box 5374, 102 49 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 8 (KG10), Stockholm

Hanna Larsson

073-364 70 00
hl@advokatensturelarsson.se

Advokatfirman Sture Larsson AB
Box 5374, 102 49 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 8 (KG10), Stockholm
070-985 09 40
 sl@advokatensturelarsson.se
Advokatfirman Sture Larsson AB
Box 190, 575 22 Eksjö  
Besöksadress: Kungsgatan 8 (KG10), Stockholm

Sture Larsson

070-985 09 40
sl@advokatensturelarsson.se

Advokatfirman Sture Larsson AB
Box 190, 575 22 Eksjö
Besöksadress: Kungsgatan 8 (KG10), Stockholm
073-364 70 00
 hl@advokatensturelarsson.se
Advokatfirman Sture Larsson AB
Box 5374, 102 49 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 8 (KG10), Stockholm

Hanna Larsson

073-364 70 00
hl@advokatensturelarsson.se

Advokatfirman Sture Larsson AB
Box 5374, 102 49 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 8 (KG10), Stockholm
Hem

Advokatfirman Sture Larsson AB. All Rights Reserved © 2021

Advokatfirman Sture Larsson AB.
All Rights Reserved © 2021