Sv / En
Meny
Bild på Sture Larsson

Sture Larsson

Advokat, partner


Efter tings- och hovrättstjänstgöring advokat sedan 1977. Har varit ledamot av styrelserna för Sveriges Advokatsamfund och Domstolsverket, vice ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd samt sakkunnig i Domstolsutredningen (SOU 1991:106) och Utredningen om nätdroger m m (SOU 2016:93). Erhöll 2014 Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket.


Verksamhetsområden

  • Partsombud i tvister rörande fastighetsrätt, entreprenadrätt, köp- och avtalsrätt, skadeståndsrätt samt arvs- och testamentsrätt
  • Skiljemannauppdrag
  • Brottmål